Χωρίς κατηγορία

Άσκηση για το πρώτο εξάμηνο

Η άσκηση για το Α’ εξάμηνο είναι «Ο Προσωπικός μου Χώρος»

Συζήτηση για την άσκηση θα γίνει την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017. Η παρουσίαση της άσκησης θα γίνει την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018.

Advertisements
Κλασσικό