Θάνος Παπαγεωργίου: Με αφορμή την άσκηση Αυτοπροσωπογραφία

ebb3784f-cb7e-4766-981c-a61c4cbc0ca9

85aaddc2-9764-41cb-98b1-aeb6da7a8243

6aa8eeee-853b-441b-82eb-634ae850bfaa

Advertisements