Χωρίς κατηγορία

Συνάντηση 3ου και 4ου έτους

Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016, θα συναντηθούμε το 3ο και το 4ο έτος για να μιλήσουμε για την άσκηση: Αυτή η κρίσιμη, ανεπαίσθητη και καθοριστική στιγμή της μετάβασης.


Σημειώστε ότι τα δεδομένα της άσκησης έχουν αλλάξει…

Κλασσικό