Χωρίς κατηγορία

Άσκηση: Επιλογή ενός καλλιτέχνη της αρεσκείας σας.

Επιλέξατε ένα καλλιτέχνη – ες, κίνημα, ιδέα κλπ με τα οποία νομίζετε ότι έχετε κάποια ιδιαίτερη σχέση: Θαυμασμό, εμμονή, φορμαλιστική η εννοιολογική συγγένεια, απορία κλπ

Ερευνήστε τη σχέση σας μαζί του, αναπτύξατε την και παρουσιάστε την με μια διάλεξη, συνοδευμένη από φωτογραφικό υλικό, γραπτό κείμενο για να μοιραστεί στο κοινό.

Κλασσικό