Άσκηση: Επιλογή ενός καλλιτέχνη της αρεσκείας σας.

Επιλέξατε ένα καλλιτέχνη – ες, κίνημα, ιδέα κλπ με τα οποία νομίζετε ότι έχετε κάποια ιδιαίτερη σχέση: Θαυμασμό, εμμονή, φορμαλιστική η εννοιολογική συγγένεια, απορία κλπ

Ερευνήστε τη σχέση σας μαζί του, αναπτύξατε την και παρουσιάστε την με μια διάλεξη, συνοδευμένη από φωτογραφικό υλικό, γραπτό κείμενο για να μοιραστεί στο κοινό.

Advertisements
Κλασσικό