Χωρίς κατηγορία

Βαθμολογίες Χειμερινών εξαμήνων 2015 – 2016

Η βαθμολογία των χειμερινών εξαμήνων παραδόθηκε στην γραμματεία της σχολής. Προς ενημέρωσή σας, υπεύθυνη για την βαθμολογία του 1ου εξαμήνου, είναι η κ Μάγδα Σιάμκουρη. Υπεύθυνος για την βαθμολογία όλων των άλλων ετών / εξαμήνων, είναι ο κ Γιώργος Καζάζης. Γενικότερη άποψη του εργαστηρίου, είναι ότι η βαθμολογία είναι αποτέλεσμα της συνάρτησης, της παρουσίας σας, των ασκήσεων, και του ενδιαφέροντός σας για το αντικείμενο.

Με σεβασμό προς το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων, φέτος το εργαστήριο δεν θα ανακοινώσει δημόσια την βαθμολογία.

Advertisements
Κλασσικό