Χωρίς κατηγορία

Προβολή: Collage

Την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016 στις 12:30 στην αίθουσα προβολών του ΣΤ’́ εργαστηρίου, με αφορμή την άσκηση του 2ου εξαμήνου, θα πραγματοποιηθεί προβολή για το Collage. (Η προβολή αφορά κυρίως τους πρωτοετείς φοιτητές του εργαστηρίου).

Advertisements
Κλασσικό