Χωρίς κατηγορία

Άσκηση: Διάλογος παρελθόντος και παρόντος

image

Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε έργο του παρελθόντος, με μοναδικό περιορισμό στo να είναι παλαιότερο του 1920, στο οποίο να απεικονίζονται και πρόσωπα και κτίρια της εποχής.
Στη συνέχεια με αφορμή αυτό το έργο, μεταπλάστε εικαστικά τα συγκεκριμένα πρόσωπα και κτίρια, σε σύγχρονα και ομόλογα της ιδιότητάς τους, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές ιστορικές και κυρίως τις εικαστικές αντιστοιχίες.
Αποδώστε το κάνοντας διάλογο με το προσωπικό σας ύφος και με το ύφος του καλλιτέχνη του οποίου το έργο επιλέξατε.

Κλασσικό