Χωρίς κατηγορία

Κοσμάς Κοσμόπουλος, με αφορμή την άσκηση “Collage με αφορμή την χρωματική γκάμα ενός καλλιτέχνη”

Gallery