Χωρίς κατηγορία

Συζήτηση για τον “Πόνο των Άλλων”

Την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου στις 12:00, θα γίνει συζήτηση για το ζήτημα της επικείμενης έκθεσης “Ο Πόνος των Άλλων”. Θα μιλήσουμε για την πορεία του όλου project, όσον αφορά στα έργα αλλά και στην επιλογή της της αίθουσας όπου θα γίνει η έκθεση.
Η συζήτηση δεν αφορά το 1ο έτος.

Κλασσικό