Χρήστος Κατσίνης, με αφορμή την άσκηση “Ανοικτό – Κλειστό”

Advertisements