Μαρία Ανδρέου, με αφορμή την άσκηση “Αυτοπροσωπογραφία”

Advertisements