Ο επαναπροσδιορισμός των πραγμάτων, είναι ένα γεγονός, το οποίο δίνει σε κάθε τι αξία, καθώς για να υπάρξει χρειάζεται την ειλικρίνεια και για να συμβεί, τον έρωτα.
Αγκαλιάζουμε το ήδη γνωστό για να αποδείξουμε ότι γνωρίζουμε. Στολίζουμε το ήδη γνωστό γιατί έχει αρχίσει να βρωμάει! 

Λαλές Πέτρος, 2015

Advertisements
Χωρίς κατηγορία

Πέτρος Λαλές: Με αφορμή την πτυχιακή του εργασία – Ιούνιος 2015

Gallery