Χωρίς κατηγορία

Γι’ αυτό σας πιάνει πανικός με τις ασκήσεις…

Παρατραβάτε την κόκκινη μπάρα και γι’ αυτό σας πιάνει πανικός με τις ασκήσεις… αλλά μην ανησυχείτε. Συμβαίνουν και εις τας καλυτέρας των οικογενειών.

Advertisements
Κλασσικό