Χωρίς κατηγορία

Προβολή: Nicolas de Stael

image

Προβολή με θέμα: Ο Nicolas de Stael και η εποχή της μεταπολεμικής τέχνης, σε Ευρώπη και Αμερική, την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015 στις 12:30, στο ΣΤ’ εργαστήριο Ζωγραφικής. (Η διάρκεια της προβολής είναι 38 λεπτά)

Advertisements
Κλασσικό