Χωρίς κατηγορία

Εξεταστική 5ου + 7ου Χειμερινού Εξαμήνου 2014-15

image

Η σειρά των έργων είναι αλφαβητική

image

Foto: Γ.Κ.

image

Foto: Ελένη Μάναλη

Δύο στιγμιότυπα από την εξεταστική

5ο εξάμηνο

image

Κική Κολυμπάρη, 2015

image

Κική Κολυμπάρη, 2015

image

Κική Κολυμπάρη, 2015

image

Κική Κολυμπάρη, 2015

image

Κική Κολυμπάρη, 2015

image

Κική Κολυμπάρη, 2015

image

Κική Κολυμπάρη, 2015

image

Κική Κολυμπάρη, 2015

image

Κική Κολυμπάρη, 2015

image

Κική Κολυμπάρη, 2015

image

Κική Κολυμπάρη, 2015

image

Κική Κολυμπάρη, 2015

image

Γιώτα Μπούζα, 2015

image

Γιώτα Μπούζα, 2015

image

Γιώτα Μπούζα, 2015

image

Γιώτα Μπούζα, 2015

image

Γιώτα Μπούζα, 2015

image

Γιώτα Μπούζα, 2015

image

Γιώτα Μπούζα, 2015

image

Γιώτα Μπούζα, 2015

image

Γιώτα Μπούζα, 2015 (τρισδιάστατοι ήρωες για την παραγωγή video)

image

Χριστίνα Παναγοπούλου, 2015 (εγκατάσταση)

image

Χριστίνα Παναγοπούλου, 2015
(μέρος της εγκατάστασης)

image

Χριστίνα Παναγοπούλου, 2015
(μέρος της εγκατάστασης)

image

Χριστίνα Παναγοπούλου, 2015
(μέρος  / λεπτομέρεια της εγκατάστασης)

image

Γωγώ Σαραντοπούλου, 2015

image

Γωγώ Σαραντοπούλου, 2015

image

Γωγώ Σαραντοπούλου, 2015

image

Γωγώ Σαραντοπούλου, 2015

image

Γωγώ Σαραντοπούλου, 2015

image

Γωγώ Σαραντοπούλου, 2015

image

Αντρέας Σπηλιωτόπουλος, 2015

image

Αντρέας Σπηλιωτόπουλος, 2015

image

Αντρέας Σπηλιωτόπουλος, 2015

image

Αντρέας Σπηλιωτόπουλος, 2015

image

Αντρέας Σπηλιωτόπουλος, 2015

image

Αντρέας Σπηλιωτόπουλος, 2015

image

Αντρέας Σπηλιωτόπουλος, 2015

image

Αντρέας Σπηλιωτόπουλος, 2015

image

Αντρέας Σπηλιωτόπουλος, 2015

7ο εξάμηνο

image

Κώστας Μαρσέλλος, 2015

image

Κώστας Μαρσέλλος, 2015

image

Κώστας Μαρσέλλος, 2015

image

Κώστας Μαρσέλλος, 2015

image

Κώστας Μαρσέλλος, 2015

image

Κώστας Μαρσέλλος, 2015

image

Κώστας Μαρσέλλος, 2015

image

Κώστας Μαρσέλλος, 2015

image

Κώστας Μαρσέλλος, 2015

image

Κώστας Μαρσέλλος, 2015

image

Κώστας Μαρσέλλος, 2015

image

Κώστας Μαρσέλλος, 2015 (videostill)

image

Μαρκέλλα Φιλιανού, 2015

image

Μαρκέλλα Φιλιανού, 2015

image

Μαρκέλλα Φιλιανού, 2015

image

Μαρκέλλα Φιλιανού, 2015

image

Μαρκέλλα Φιλιανού, 2015

image

Μαρκέλλα Φιλιανού, 2015

image

Μαρκέλλα Φιλιανού, 2015

image

Μαρκέλλα Φιλιανού, 2015

image

Μαρκέλλα Φιλιανού, 2015

image

Μαρκέλλα Φιλιανού, 2015 (λεπτομέρεια)

Advertisements
Κλασσικό