Χωρίς κατηγορία

Άσκηση: «Το Εργαλείο»

image

Συνθέστε τα
Ανασυνθέστε τα
Αποδομήστε τα
Αλλάξτε τους την χρήση και την χρησιμότητα
Τοποθετήστε τα σε “άλλο” περιβάλλον
Σχεδιάστε τα γραμμικά σαν σχέδια οδηγιών
Σχεδιάστε τα εικαστικά
Σχεδιάστε τα με μονοκοντυλιά
Πλάστε τα με πηλό
Πλάστε τα με βαμβάκι
Αλλάξτε τους τις αναλογίες
Φωτίστε το ευτελές και το καθημερινό, δίνοντάς του “άλλη” αξία
Δημιουργήστε με αφορμή την κοινωνικοπολιτική διάσταση του εργαλείου
Το εργαλείο κατασκευάζει
Το εργαλείο επισκευάζει
Το εργαλείο καταστρέφει

Ενδεικτικά δύο καλλιτέχνες που στην γενικότερη θεματολογία τους για τα καθημερινά αντικείμενα εμπεριείχαν και το εργαλεία:

Ο Class Oldenburg

 

imageimage
image
image

+

και ο Jim Dine

image
image
image
image
Advertisements
Κλασσικό