Χωρίς κατηγορία

Προσωρινό Τέλος και Νέα Αρχή

image

Η Σχολή έκανε ο,τι ήταν δυνατόν και εξάντλησε διεξοδικά κάθε δυνατότητα, ούτως ώστε το Μάθημα Σχεδίου να συνεχίσει να λειτουργεί, όπως λειτουργούσε τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς το εκπαιδευτικό προσωπικό της ΑΣΚΤ τελευταία έχει συρρικνωθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό, που δεν κατέστη δυνατόν να βρεθεί καθηγητής να το αναλάβει.

Έτσι το Μάθημα Σχεδίου έφτασε σε ένα (ελπίζω) προσωρινό τέλος, ελπίζοντας ότι μέχρι του χρόνου να έχει βρεθεί οριστική λύση.

Κατά συνέπεια και η ιστοσελίδα του Μαθήματος θα παραμείνει ανενεργή. Αλλά όλα όσα δημοσίευε, με τους ίδιους ρυθμούς και το ίδιο περιεχόμενο θα δημοσιεύονται πλέον στην παρούσα ιστοσελίδα του ΣΤ” Εργαστηρίου Ζωγραφικής.

Advertisements
Κλασσικό