Χωρίς κατηγορία

Άσκηση: Το Αντικείμενό μου, του Άλλου

image

Ανταλλάξτε μεταξύ σας πληροφορίες για ένα προσωπικό σας αγαπημένο αντικείμενο είτε δίνοντάς το, είτε με σχέδια, ζωγραφιές, φωτογραφίες, περιγραφές γραπτές ή προφορικές, αναμνήσεις, εμπειρίες κλπ.

Κάνετε την επέμβαση – παρέμβαση σας εικαστικά, στο ή με το αντικείμενο του άλλου, δημιουργώντας ένα νέο προσωπικό αντικείμενο, δια-μέσου του προσωπικού αντικειμένου του άλλου.

Δημιουργήστε ένα νέο αντικείμενο – κατάσταση που να αφορά και τους δυο και κατά συνέπεια όλους.

Προσπαθήστε να μην δείτε την έννοια του αντικειμένου στενά περιγραφικά αλλά και μεταφορικά. Το προσωπικό αντικείμενο κάποιου δεν είναι μόνο του, αλλά και μία προέκταση του εαυτού του ιδιοκτήτη του, στο οποίο αντανακλώνται οι εμπειρίες του οι προτιμήσεις του οι αγάπες του τα μίση του το κοινωνικό του περιβάλλον η καταγωγή του κλπ.

Χρησιμοποιήστε όποιο μέσον νομίζετε ότι εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες σας.

+

Τα ζευγάρια των φοιτητών που θα «ανταλλάξουν» τα αντικείμενά τους, θα αποφασιστούν κατόπιν της μεταξύ σας συνεννόησης.

Advertisements
Κλασσικό