Χωρίς κατηγορία

Άσκηση: Θύμα + Θύτης

image

Το ζήτημα είναι επίκαιρο αλλά ταυτόχρονα και διαχρονικό. Κατά καιρούς, παρατηρούμε ότι αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο, έννοιες όπως:

αποδοχή,
έγκριση,
ένταξη,
απόρριψη,
επανένταξη,
θύμα,
θύτης,
αλλά και η έννοια της εξόντωσης  κάθε διαφορετικότητας

Δημιουργήστε με αφορμή το συγκεκριμένο ζήτημα, έργα σε οποιαδήποτε εικαστική φόρμα: ζωγραφική ή σχέδιο, φωτογραφία, video, κατασκευή, εγκατάσταση, performance κλπ

Μη δείτε το όλο ζήτημα στενά και περιγραφικά, αλλά ασχοληθείτε με τις παραπάνω έννοιες.

• Αποδέχομαι κάτι, το παραδέχομαι και το εγκρίνω εντάσσοντας το στο δικό μου σύνολο.
• Απορρίπτω κάτι, δεν το εγκρίνω, το βγάζω έξω από το προσωπικό μου σύνολο (εξοντώνοντας το η όχι).
• Πρώτη απόρριψη, επανεκπαίδευση και κατόπιν επανένταξη.
• Αποδεχτείτε κάτι
• Απορρίψετε κάτι
• Γίνετε το θύμα
• Γίνετε ο θύτης

Κλασσικό