Χωρίς κατηγορία

Άσκηση: Εγώ και το ΣΤ’ Εργαστήριο

image

Μετρήστε το ΣΤ’ εργαστήριο, με ένα μέτρο ή με βήματα και τοποθετήστε τον εαυτό σας στον χώρο του εργαστηρίου.

Σημειώστε την προσωπική διαδρομή σας μέσα σε αυτό.
Οριοθετήστε την συνήθη θέση εργασίας σας.
Με λίγα λόγια δημιουργήστε μία προσωπική, συναισθηματική και εικαστική κάτοψη του χώρου, ανάλογα με το πως νοιώθετε και λειτουργείτε μέσα σε αυτόν.

Υλοποιήστε όλο αυτό σε μία μακέτα – κατασκευή, με ο,ποια υλικά εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες σας.

Advertisements
Κλασσικό