Χωρίς κατηγορία

Άσκηση: Αναλογίες

image

Παρατήρηση και σύγκριση.

-Παρατηρήστε τη σύνθεση και συγκρίνετε τα αντικείμενα μεταξύ τους.
-Προσπαθήστε να τα αποδώσετε αναλογικά.
-Εξασκήστε την ματιά σας και την προσωπική σας αίσθηση για τον χώρο.
-Συνειδητοποιήστε ότι τίποτα δεν υφίσταται μόνο του, αλλά υπάρχει και λειτουργεί σε σχέση με το διπλανό του και το σύνολο.
-Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε υλικά.

Όταν με τον καιρό κατανοήσετε και γίνουν κτήμα σας οι σχέσεις και οι συγκρίσεις μεταξύ φορμών, χρωμάτων, αντικειμένων, εννοιών, καταστάσεων, θα μπορείτε τότε να τις διαχειρίζεστε όπως εσείς επιθυμείτε και ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Υλοποίηση κατά την διάρκεια του μαθήματος.

Advertisements
Κλασσικό